Platforma Szkoleniowa GOPR

O projekcie


W rezultacie projektu "e-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników GOPR" powstał e-podręcznik oraz e-learningowe kursy doskonalenia na 3 stopniach zaawansowania z 12 działów tematycznych: ratownictwo medyczne, ratownictwo jaskiniowe, psy ratownicze, ratownictwo z powietrza, ewakuacja, poszukiwania osób zaginionych, ratownictwo na rzekach górskich, ratownictwo lawinowe, ratownictwo w terenie trudno dostępnym. W kursach znajdują się interaktywne materiały do samodzielnej nauki (lekcje z pytaniami), testy sprawdzające wiedzę, filmy instruktażowe, grafiki i zdjęcia.

Na platformie zgromadzone zostały materiały, do których dostęp ma każdy ratownik GOPR. Łatwy dostęp do aktualnych informacji i możliwość wielokrotnego powracania do zgromadzonych na platformie zasobów spowoduje wzrost ogólnego wykształcenia całej służby ratowniczej. Umożliwia to samodzielne rozszerzanie wiedzy i umiejętności przez wszystkich ratowników GOPR.

Przygotowane testy i pytania egzaminacyjne, wchodzące w skład kursów e-learningowych pozwolą ratownikom na bieżąco kontrolować poziom swojej wiedzy i decydować kiedy i w jakim tempie jak chcą się uczyć.

Ponadto ratownicy GOPR - autorzy kursów i materiałów e-learningowych - zostali wyposażeni w praktyczne umiejętności projektowania i przygotowania kursów na platformie e-learningowej. W trakcie projektu samodzielnie tworzyli kursy na platformie e-learningowej. Ta umiejętność pozwoli im rozwijać i aktualizować istniejące kursy oraz tworzyć w przyszłości nowe materiały szkoleniowe.

Nasze cele


e-Learning wsparciem dla szkoleń GOPR

 • kursy e-learningowe na 3 stopniach wyszkolenia w 12 działach tematycznych

 • dostęp do materiałów szkoleniowych
  24h/dobę

 • stale aktualizowane treści tworzone przez ratowników GOPR

 • możliwość sprawdzenia stanu swojej wiedzy dzięki testom online

 • współpraca ze służbami ratowniczymi
  z Austrii i Niemiec, wymiana doświadczeń, wspólne szkolenia

 • współpraca z Centrum e-Learningu AGH (wsparcie metodyczne i techniczne, hosting platformy e-learningowej)

Partnerzy


GOPR

jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. Swoje zadania statutowe realizuje poprzez 7 Grup Regionalnych. Obszar jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni 20.410 km 2. To 7.200 km szlaków turystycznych i ponad 200 urządzeń narciarskich. GOPR zatrudnia 102 ratowników etatowych, a wspomaga ich 1345 ratowników ochotników i 204 kandydatów na ratowników.

Bergrettung Tirol

jest jedną z siedmiu organizacji landowych zajmujących się ratownictwem górskim w Austrii. Wspólnie z pozostałymi sześcioma grupami jest zrzeszona w jednej organizacji parasolowej jaką jest Bergrettungsdienst Oesterreich. Organizacja zrzesza blisko 4 tysiące ochotników oraz dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą instruktorską. W Bergrettun Tirol znajduje się jedno z najbardziej nowoczesnych centrów szkoleniowych w Europie pozwalające na trening w zakresie ratownictwo ścianowego, ratownictwa kolejkowego, canioningu, autoratownictwa na lodowcu, etc.

Bergwacht Berchtesgaden

jest organizacja powołaną w strukturach Niemieckiego Czerwonego Krzyża głównie do ratownictwa górskiego i ochrony środowiska. Realizuje swoje zadania w obszarze Alp Berchtesgadeńskich na terenie Bawarii. W Bergwacht Berchtesgaden ze względu na usytuowanie prowadzone są cyklicznie specjalistyczne szkolenia dla innych członków całego Bergwacht podczas, których wykorzystywana jest jedyna w Europie hala do ćwiczeń z zakresu ratownictwa z powietrza (Bad Tolz).

Centrum e-Learningu AGH

to jednostka pozawydziałowa AGH, której podstawowym zadaniem jest wspieranie rozwoju e-learningu w Uczelni. Jako partner w projekcie udostępnia i administruje platformą e-learningową GOPR oraz udziela wsparcia metodycznego i technicznego ratownikom GOPR, którzy przygotowują kursy online. Współpraca między CeL AGH a GOPR jest realizowana w ramach porozumienia o współpracy (od 28.05.2015 r.)

Wydarzenia


 

O szkoleniach online

Czego możesz spodziewać się po szkoleniach online GOPR:

 • elastycznego procesu uczenia się na 3 stopniach wyszkolenia w 12 działach tematycznych, z których możesz korzystać 24h/dobę;
 • 28 angażujących kursów przygotowanych przez wyspecjalizowanych ratowników GOPR;
 • materiałów szkoleniowych ułożonych tematycznie zawierających tekst, grafiki, zdjęcia i filmy oraz pytania, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i zapamiętać treści;
 • symulacji akcji ratowniczych, w których odpowiadasz za podejmowanie decyzji i powodzenia akcji;
 • grafik oraz zdjęć demonstrujących stosowane techniki ratownicze, które pomogą Ci zrozumieć i zapamiętać najważniejsze elementy;
 • filmów instruktażowych, dzięki którym zaobserwujesz autentyczne działania;
 • testów po każdym temacie, dzięki którym będziesz mógł/ła sprawdzić swój postęp i przygotować się do końcowego egzaminu;
 • dostępu do bazy wiedzy po zakończeniu procesu szkoleniowego.

 • Działy szkoleń


  Wiadomości ogólne

  Wiadomości bazowe dotyczące działania GOPR. W kursie: historia ratownictwa górskiego, aktualne regulacje prawne, etyka ratownika górskiego, praca dyspozytora dyżuru, organizacja służby górskiej, podstawy łączność, topografia szczegółowa, niebezpieczeństwa związane z działalnością górską.

  Ewakuacja z drzew, konstrukcji i kolei linowych

  Przygotowanie ratownika GOPR do ewakuacji z drzew i konstrukcji oraz z kolei linowych w przypadku awaryjnego ich zatrzymania oraz przygotowania starszego ratownika do wykonywania zadań instruktora ratownictwa górskiego. Kurs na trzech stopniach wyszkolenia.

  Ratownictwo śmigłowcowe

  Przygotowanie ratownika GOPR do współpracy ze śmigłowcem, działań technikami linowymi z wykorzystaniem śmigłowca oraz do pełnienia funkcji ratownika pokładowego. Kurs na trzech stopniach wyszkolenia.

   

   

  Ratownictwo medyczne

  Przygotowanie teoretycznie ratowników GOPR do zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych i medycyny ratunkowej niezbędnej do wykonywania zadań ratowników GOPR na miejscu zdarzenia. Kurs na trzech stopniach wyszkolenia.

  Ratownictwo jaskiniowe

  Przygotowanie ratownika GOPR do bezpiecznego poruszania się po jaskiniach i ewakuacji osób uwięzionych w jaskiniach oraz starszego ratownika GOPR do prowadzenia zajęć w zakresie poruszania się po jaskiniach. Kurs na dwóch stopniach wyszkolenia.

  Ratownictwo w terenie eksponowanym i trudno dostępnym

  Przygotowanie do działań z zakresu ratowania i opieki nad poszkodowanym w warunkach ekstremalnych, wykorzystania linowych sposobów ewakuacji oraz sztuki biwakowania w każdych warunkach. Kurs na trzech stopniach wyszkolenia.

   

  Ratownictwo narciarskie

  Przygotowanie ratowników kandydatów GOPR do samodzielnego pełnienia dyżurów na zorganizowanych terenach narciarskich, planowania działalności górskiej, poruszania się na nartach w terenie wysokogórskim i autoratownictwa lodowcowego. Kurs na pierwszym stopniu.

  Psy ratownicze

  Przygotowanie ratowników GOPR do współpracy z zespołami poszukiwawczymi wykorzystującymi w działaniach poszukiwawczych psy ratownicze. Kurs na pierwszym stopniu.

   

   

  Ratownictwo na rzekach górskich

  Przygotowanie ratowników GOPR do działań ratowniczych w górskich rzekach i wodach szybko płynących. Kurs na trzech stopniach wyszkolenia.

   

   

   

   

  Poszukiwania osób zaginionych

  Przygotowanie kandydatów na ratowników GOPR do pracy w terenie (nawigacja i umiejętność przemieszczania się oraz znajomości technik poszukiwawczych) oraz do przyjęcia roli zarządzającego i dowodzącego akcją poszukiwawczą. Kurs na trzech stopniach wyszkolenia.

  Ratownictwo lawinowe

  Przygotowanie ratowników GOPR do poruszania się w terenie lawinowym z podstawową zdolnością do samodzielnej oceny zagrożenia, przeprowadzenia partnerskiej akcji ratunkowej (autoratownictwo) oraz uczestnictwa w działaniach ratunkowych prowadzonych na lawinisku.

  Pojazdy GOPR

  Kurs obsługi pojazdów terenowych w GOPR. Kurs na pierwszym stopniu wyszkolenia.

  Platforma szkoleniowa w liczbach


  3 stopnie wyszkolenia | 28 kursów | 5 symulacji akcji ratowniczych | 40 filmów instruktażowych | 100+ testów | 1 e-podręcznik

  Kontakt


  Zarząd GOPR (zarzad@gopr.pl)

   

  Administracja platformą szkoleniową GOPR: Centrum e-Learningu AGH (cel@agh.edu.pl)